Zapojení regionálního centra pokročilých technologií a materiálů do mezinárodních sítí nanotechnologického a optického výzkumu.
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF

Po skončení podpory projektu budou u žadatele nadále pokračovat aktivity směřující k podpoře mobility se spolupracujícími pracovišti. V rámci těchto aktivit budeme mimo jiné usilovat o:


© 2011 | Ondřej Růžička