Zapojení regionálního centra pokročilých technologií a materiálů do mezinárodních sítí nanotechnologického a optického výzkumu.
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Popis cílové skupiny

Pracoviště zapojená do RCPTM jsou i přes klesající zájem o studium přírodních věd, navíc podpořený v současnosti nepříznivým demografickým vývojem velmi úspěšná v získávání a výchově pokročilých magisterských a doktorandských studentů v oblastech nanotechnologického materiálového a optického výzkumu.

První cílovou skupinou projektu (skupina A) jsou tak studenti magisterského studia na UP, tzn. studenti VŠ vyjma území hlavního města Prahy, zejména v oborech garantovaných pracovišti zapojenými do RCPTM (chemie, fyzika, cca 200 studentů).

Druhou cílovou skupinu (skupina B) tvoří Ph.D. studenti VŠ vyjma území hlavního města Prahy, kteří se zapojí do vzdělávacích aktivit v rámci RCPTM formou doktorských prací (cca 40 Ph.D. studentů).

Třetí cílovou skupinou (skupina C) budou mladí vědečtí pracovníci VŠ vyjma území hlavního města Prahy na pozicích Junior researcher (cca 30).

Poslední cílovou skupinou (skupina D) jsou pokročilí vědečtí pracovníci na pozicích Senior researcher RCPTM (cca 20 pracovníků), jedná o vědecké pracovníky VŠ vyjma území hlavního města Prahy.

Zapojení a motivace cílové skupiny:

Hlavním cílem projektu je podpora mobility členů vědeckých týmů (klíčové aktivity 1-4). Na těchto aktivitách se budou podílet zejména cílové skupiny B-D. Členové cílových skupin A-C (studenti, PhD studenti, Junior Researchers) budou zapojováni v rámci vzdělávacích aktivit RCPTM. Zahraniční výzkumníci přispějí rovněž ke vzdělávání skupin A-C formou seminářů a přednášek. Členové skupiny D se budou v rámci kratších pracovních pobytů podílet na formování a rozšiřování mezinárodní spolupráce v rámci projektu.

V rámci klíčové aktivity 5 bude podporována účast na konferencích a workshopech zejména pro cílové skupiny B a C, ale ve výjimečných případech i skupiny A. Z klíčové aktivity 6 (pořádání mezinárodních konferencí) budou profitovat všechny cílové skupiny, na jejich přípravě se pak budou aktivně podílet zejména členové skupin B, C a D.

Přínos pro cílovou skupinu:

Skupina A - možnost vzdělávání špičkovými odborníky v oblasti materiálového a optického výzkumu a možnost vědeckých kontaktů se zahraničními pracovníky v internacionalizovaném týmu.

Skupina B - možnost vzdělávání špičkovými odborníky v oblasti materiálového a optického výzkumu. Zapojení se v rámci mobilit do vědecké práce internacionalizovaných a mezinárodních týmů. Účast na mezinárodních konferencích a spoluúčast na jejich organizaci.

Skupina C - v rámci mobilit práce v internacionalizovaném vědeckém týmu s přímým napojením na přední zahraniční laboratoře. Účast na mezinárodních konferencích a spoluúčast na jejich organizaci.

Skupina D - možnost vědecké spolupráce se zahraničními odborníky s očekávaným zvýšením vědecké kvality jednotlivých týmů RCPTM a zvýšením kompetitivního prostředí v rámci činností skupin. Rozšíření výzkumných aktivit a mezinárodní spolupráce.


© 2011 | Ondřej Růžička