Zapojení regionálního centra pokročilých technologií a materiálů do mezinárodních sítí nanotechnologického a optického výzkumu.
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpora mobility výzkumníků (především na pozicích Junior researcher) v oblasti nanotechnologického, materiálového a optického výzkumu v týmech RCPTM, zvýšení jejich konkurenceschopnosti v mezinárodním vědeckém prostředí a tím také zvýšení kvality vědecké práce v RCPTM a schopnosti Centra produkovat výsledky.

K hlavním dílčím cílům projektu patří:


© 2011 | Ondřej Růžička