Zapojení regionálního centra pokročilých technologií a materiálů do mezinárodních sítí nanotechnologického a optického výzkumu.
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

6. Pořádání mezinárodních konferencí

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem budou: 4 mezinárodní konference a 4 sborníky.

Účastí na odborných konferencích bude podpořeno celkem 260 zástupců cílové skupiny a to 130 studentů VŠ vyjma území hl. města Prahy, především studentů UP a 130 akademických pracovníků VŠ vyjma území hl. města Prahy, především pracovníků UP


© 2011 | Ondřej Růžička