Zapojení regionálního centra pokročilých technologií a materiálů do mezinárodních sítí nanotechnologického a optického výzkumu.
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

5. Podpora účasti na konferencích

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Účast na mezinárodních konferencích je zejména pro mladé vědecké pracovníky základním předpokladem jejich vzdělávání, růstu dovedností směrem ke zvyšování kvality jejich vědeckých výstupů a schopnosti získávat projekty mezinárodní spolupráce. Pro zkušené vědecké pracovníky jsou tyto významné mezinárodní konference příležitostí pro prezentaci aktivit svých skupin a pro navazování nových vztahů. Tyto konference jsou pak přínosem nejen pro vzdělávací činnosti samotných účastníků, ale také pro další vědecko-pedagogické aktivity v rámci mezinárodních vztahů. V rámci této klíčové aktivity se počítá s podporou následujících účastí na konferencích:

Souhrn všech plánovaných účastí na konferencích v této aktivitě i časovým plánem je přiložen jako příloha č. 10. Podrobný rozpis nákladů na konference viz. Příloha č. 11.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem budou:


© 2011 | Ondřej Růžička