Zapojení regionálního centra pokročilých technologií a materiálů do mezinárodních sítí nanotechnologického a optického výzkumu.
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

2. Zapojení týmů "Uhlíkových nanostruktur" a "Biologicky aktivních sloučenin", (Výzkumné programy 2 a 3 v rámci organizační struktury RCPTM) do mezinárodních sítí

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Výzkumné týmy pod vedením doc. Otyepky a prof. Trávníčka se zaměřují na funkcionalizace uhlíkových nanostruktur a modelování jejich interakce s nanočásticemi a na přípravu a aplikace biologicky aktivních sloučenin a molekulárních magnetů na bázi komplexů přechodných kovů.

V rámci projektu se počítá s mobilitami cílové skupiny na 9 zahraničních pracovišť (v závorce garant na zahraniční straně):

Zkušenosti skupin RCPTM na tomto poli jsou převážně teoretické a budou profitovat jednak z výměny zkušeností a společného vývoje teoretických přístupů a jednak též ze spolupráce s experimentálními skupinami schopnými ověřovat teoretické výsledky.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem budou:

Souhrn všech plánovaných mobilit je přiložen jako příloha č. 9. Rozpis nákladů na jednotlivé mobility a cesty zahraničních odborníků viz. příloha č. 11


© 2011 | Ondřej Růžička