Zapojení regionálního centra pokročilých technologií a materiálů do mezinárodních sítí nanotechnologického a optického výzkumu.
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na zapojení jednotlivců i výzkumných týmů Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého v Olomouci do mezinárodních vědeckých sítí. Projekt si klade za cíl podpořit mobilitu mladých vědeckých pracovníků na špičková zahraniční vědecká pracoviště dlouhodobě spolupracující s RCPTM a umožnit jim tak získat zkušenost s prací ve špičkových světových týmech; podpořit internacionalizaci vědeckých týmů RCPTM pomocí zvýšení počtu pobytů mladých i zkušených zahraničních pracovníků na pracovištích RCPTM; posílit vzájemné kontakty se zahraničními spolupracujícími pracovišti; posílit zkušenosti mladých vědeckých pracovníků RCPTM podpořením jejich účasti na mezinárodních konferencích a workshopech a organizací mezinárodních konferencí v ČR. Centrum je jedno z vědecky nejvýkonnějších pracovišť UP v Olomouci. Realizace cílů projektu přispěje k dlouhodobému upevnění pozice RCPTM jako špičkového pracoviště v evropském měřítku.


© 2011 | Ondřej Růžička